Arduino Memory Game!

Utilitzeu númeos de pins consecutius pels leds i consecutius pels polsador perquè la programació sigui més senzilla.

PROGRAMACIÓ

1.Creem les 9 variables per a cada component.

2. Creem dues llistes per emmagatzemar la seqüència de colors:

int sequencia[9];

int respostes[9];

Les llistes es creen igual que les variables però entre els claudàtors s’indica la quantitat d’elements que hi haurà a la llista.

3. Al loop, creem una variable per calcular els números aleatoris, els quals correspondran als pins dels leds. Cal posar el valor mínim i el màxim del random.

int aleatori = random(10,13);

4. Realitzeu una comunicació Serial i comproveu que van sortint números diferents per la pantalla cada 1000 ms.

5. Ara cal emmagatzemar aquest número random a la nostra llista. Tenint en compte que cal especificar la posició del número a la llista i que les llistes sempre comencen a la posició 0, farem una nova variable (a fora del set up) per indicar la posició i utilitzarem aquesta intrucció per introduir-la a la llista:

int posicio = 0;

sequencia[posicio] = aleatori;

APP Inventor

Víde-tutorials en català de la plataforma APP Inventor per l’auto-aprenentatge de programació d’APPs per alumnes de secundària 🙂
Tots aquests vídeos han estat realitzats pel Dpt. de Tecnologia extraescolar del col·legi Claret de Barcelona (Thais Soler i José Moruno).

NIVELL 4

NIVELL 5

Scratch 3

Víde-tutorials en català de la plataforma Scratch 3.0 per l’auto-aprenentatge de Programació per alumnes de primària 🙂
Tots aquests vídeos han estat realitzats pel Dpt. de Tecnologia extraescolar del col·legi Claret de Barcelona (Thais Soler i José Moruno).

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

Tinkercad

Víde-tutorials en català de la plataforma Tinkercad per l’auto-aprenentatge de Disseny 3D a alumnes de primària 🙂
Tots aquests vídeos han estat realitzats pel Dpt. de Tecnologia extraescolar del col·legi Claret de Barcelona (Thais Soler i José Moruno).

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

Projecte 2 – Dau electrònic

Construeix un dau electrònic amb Arduino Uno

En aquest projecte farem el nostre propi circuit amb Arduino que simuli els moviments d’un dau. Aquest és un projecte simple i és ideal per a conèixer més dels fonaments d’Arduino. Aquest projecte utilitza una varietat de Leds i resistències per a fer el circuit. També usarem un interruptor per a dir-li a la placa quan generar una nova cara de daus.
Sobre la programació, utilitzarem una nova instrucció per a generar números aleatoris i aprendrem a mostrar dades per la pantalla.

Llista de components

  • Arduino Uno
  • 7 Leds
  • 7 resistències de 220 ohms
  • 1 resistència de 10.000 ohm 100k
  • Interruptor / polsador físic
  • Protoboard
  • Cable d’alimentació
Leer más