Projecte 1 – Battery tester

Com construir un senzill testeador de bateries

Tot i que amb l’aparició de nous dispositius com els telèfons intel·ligents o les tauletes, la popularitat i l’ús de les piles de tota la vida ha disminuït, la majoria de la gent encara tenen alguns dispositius a casa que fan servir piles de models AA, AAA, C, etcètera.

Per exemple: joguines de nens, rellotges o comandaments a distància. Aquestes bateries són de molt menys de 5V, per la qual cosa podem mesurar el voltatge d’una bateria d’aquestes amb el nostre Arduino Uno.

Per a determinar l’estat de les cèl·lules, en aquest projecte crearem un tester de bateries.

Les bateries monocel·lulars, com les AA, generalment comencen a aproximadament amb 1,6 V i després van disminuint amb l’ús. En aquest projecte mesurarem el voltatge i l’expressarem visualment amb 3 Leds. Utilitzarem la lectura de AnalogRead () i després convertirem la lectura en volts. El voltatge màxim que es pot llegir és 5 V, així que dividim 5 per 1.024 (el nombre de valors possibles), que és igual a 0.0048. Per tant, si AnalogRead () retorna 512, llavors multiplicarem aquesta lectura per 0,0048, la qual cosa equival a 2,4576 V.

ÍNDEX

 1. Llegir des del pin analògic zero.
 2. Multiplicar la lectura per 0.0048 per a crear un valor de voltatge.
 3. Si el voltatge és major o igual a 1,6 V, llavors s’encendrà breument un LED verd.
 4. Si el voltatge és superior a 1,4 V i menys de 1,6 V s’encendrà un groc.
 5. Si la tensió és inferior a 1,4 V, s’encendrà breument un LED vermell.
 6. Repetir indefinidament.

LLISTA DE COMPONENTS

 • Arduino Uno
 • Tres Resistències (R1 a R3) de 560 Ω
 • Una resistència (R4) de 2,2 k Ω
 • Un LED verd (LED1)
 • Un LED groc (LED2)
 • Un LED vermell (LED3)
 • Una protoboard
 • Diversos cables de connexió
 • Un cable Arduino – USB

ESQUEMA DE MUNTATGE

En la Figura de baix es mostra l’esquema del circuit de comprovació de la bateria d’una sola cèl·lula.

En el costat esquerre, es veuen les dues terminals, + i –

Realitzar la connexió dels dos costats de la bateria per a ser provats en aquests punts. Així el positiu ha de connectar-se a positiu, i el negatiu ha de connectar-se a negatiu.

PROGRAMACIÓ

// Afegir comentaris curts al codi, com explicacions. Tot el que s’escrigui amb les dues barres al davant, NO es compilarà

int led1 = 2; //Així es creen les variables. Cal posar «int» per indicar que la dada emmagatzemada és un nombre enter. Després posem el nom que volguem a la variable i indiquem el final de la instrucció amb «;».

float volt = 0; // Float és un altre tipus de variable perpo en comptes d’emmagatzemar dades enteres ho fa amb dades decimals. Indiquem el nom que volguem i li donem un valor inicial.

pinMode (led1,OUTPUT); //La instrucció pinMode serveix per indicar-li a la placa quin tipus de component hem col·locat. Anomenem INPUT a aquells components que ens proporcionen informació (sensors) i OUTPUT a aquells components que contolem nosaltres mitjançant un programa i/o un circuit (actuadors).

digitalWrite(led1,HIGH); //Aquesta instrucció permet el pas de l’electricitat al component en qüestió quan li indiquem HIGH i el tanca al escriure LOW. Així podriem encendre o apagar un LED.

delay (1000); //El delay és el temps que s’espera el programa abans de continuar amb la següent instrucció. El temps s’indica en ms.

analogRead(0); //Aquesta instrucció ens permet llegir la quantitat d’electricitat que passa pel pin analògic A0. La dada que obtindrem va del 0 al 1.023.

if (volt >=1.6){

//L’if serveix per escriure condicions i controlar el nostre circuit. Per escriure condicions haurem de fer servir variables i operadors matemàtics. La condició s’escriu entre parèntesis i entre claudàtors escriurem què passa quan es compleix aquesta condició.

}

else if (volt < 1.6 && volt> 1.4){

//Quan no es compleix una condició i volem comprovar si sí que es compleix la següent, fem servir l’else if. També escrivim la o les condicions entre els parèntesis i les conseqüències de complir-les entre els claudàtors. «&&» s’utilitza per poder posar 2 condicions. Seria l’equivalent a «i» en el nostre llenguatge.

OBJECTIU 1

Programa un led perquè faci pampallugues de forma constant.

OBJECTIU 2

Programa un semàfor.

OBJECTIU 3

Programa el battery tester.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.