Projecte 2 – Dau electrònic

Construeix un dau electrònic amb Arduino Uno

En aquest projecte farem el nostre propi circuit amb Arduino que simuli els moviments d’un dau. Aquest és un projecte simple i és ideal per a conèixer més dels fonaments d’Arduino. Aquest projecte utilitza una varietat de Leds i resistències per a fer el circuit. També usarem un interruptor per a dir-li a la placa quan generar una nova cara de daus.
Sobre la programació, utilitzarem una nova instrucció per a generar números aleatoris i aprendrem a mostrar dades per la pantalla.

Llista de components

  • Arduino Uno
  • 7 Leds
  • 7 resistències de 220 ohms
  • 1 resistència de 10.000 ohm 100k
  • Interruptor / polsador físic
  • Protoboard
  • Cable d’alimentació

Esquema de muntatge

Cadascun dels Leds es posicionen per a assemblar-se a una cara de dau. Cadascun dels Leds està connectat al raïl de terra (GND) a través d’una resistència de 220 ohms. El final positiu dels LEDS es connecta a un pin en l’Arduino.

PROGRAMACIÓ

// Creem les variables

// Amb el pinMode indiquem si els nostres components són INPUTS o OUTPUTS

Serial.begin(9600); //Per tal de poder iniciar la transmissió de dades entre l’ordinador i la placa Arduino, escriurem aquesta funció que indica la velocitat de comunicació recomenada (9600 bauds). Això ens permetrà mostrar dades a la pantalla del nostre ordinador.

Serial.println(numerorandom); // Amb aquesta instrucció indiquem quina dada volem que es mostri per la pantalla. En aquest cas, caldrà indicar el nom de la variable del nostre número aleatori.

randomSeed (analogRead(0)); //Utilitzarem el port A0 per crear un número random. Farem servir les interferències elèctriques que hi ha sempre en aquest port (noise) per obtenir números que ens ajudaran a calcular el nostre número aleatori.

random (1,7); //Aquesta instrucció genera un número aleatori entre el 1 i el 6. Cal posar un +1 al número màxim que desitgem perquè aquest últim no compta (entre el 1 i el 6 hi han 5 valors, nosaltres volem treballar amb 6 valors).

digitalRead(polsador); // Aquesta instrucció serveix per mirar si està passant l’electricitat o no pel pin on hem col·locat el polsador. Escriurem entre el parèntesis el nom de la nostra variable. El resultat d’aquesta lectura només pot ser 1 (HIGH) o 0 (LOW).


OBJECTIU 1

Generar un número aleatori entre l’1 i el 6 cada 2 segons i mostrar-lo per la pantalla de l’ordinador.

OBJECTIU 2

Connectar el polsador a la placa Arduino i aconseguir que el programa generi i mostri per la pantalla un número aleatori entre l’1 i el 6 cada cop que apreti el polsador. PISTA: Igualment caldrà un delay.

OBJECTIU 3

Representar amb un total de 7 leds els resultats del número random com si d’un dau es tractés. Connects els Leds seguint la quadrícula de la imatge superior i pensa quins leds s’hauran d’encendre i/o apagar en cada cas. PISTA: Caldran un munt de IFs.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.