Receptor ultrasònic

En aquest projecte, que farem en parelles, construirem una maqueta amb un sistema electrònic que connectarà dos sensors ultrasònics entre si per fer-los servir com a receptors d’informació. Construirem dos petits semàfors que donaran prioritat a una ambulància quan aquesta surti de l’hospital.

EMISOR DEL SENYAL

  1. Creem 2 variables pels pins que farem servir per l’ECHO i el TRIGGER
  2. Indiquem que el ECHO és un INPUT i el TRIGGER un OUTPUT.
  3. Ens assegurem de començar el bucle amb el TRIGGER apagat i utilitzem la nova instrucció «delayMicroseconds(1); » per mantenir-lo apagat un microsegon.
  4. Encenem el TRIGGER durant 10 microsegons.

RECEPTOR DEL SENYAL

Hem de tapar (amb cotó i cinta adhesiva) el trigger perquè només volem rebre. Si per error no el cobrim, tindrem el senyal del disparador, de manera que el commutador sense fils fallarà. Afegirem a aquest segon circuit 3 leds per fer el semàfor i un buzzer per crear l’alarma sonora.

  1. Creem les 6 variables necessàries per guardar els pins utilitzats.
  2. Al set up, indiquem tots els INPUTS i els OUTPUTS.
  3. Creem una FUNCIÓ [NOU] a fora del set up per activar l’ultrasònic com a receptor:

long RECEIVER() {

digitalWrite(trigger,LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigger,HIGH); //necessari per activar el receptor

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigger,LOW);

delayMicroseconds(2);

long microseconds=pulseIn(echo,HIGH,100000);

return microseconds / 10;

}

4. Al loop, posarem una instrucció de Serial.print per comprovar per la pantalla que l’ultrasònic estigui funcionant. També afegirem un delay d’uns 100ms. Proveu que funcione (Caldrà activar l’emisor del senyal!)
Serial.println(RECEIVER());

5. En cas de que funcioni, només haurem de fer un IF per programar el semàfor i el brunzidor:

if ( RECEIVER()>= 5 && RECEIVER()<= 29930){

6. else {

7. Comprovem que funcioni… I ho integrem en una maqueta.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.