Primers components

LED

Un led, o díode emissor de llum, és un component que converteix l’energia elèctrica en lumínica. Els leds només permeten que l’energia flueixi per ells en una sola direcció. La pota més llarga es diu ànode (+) i és el que es connectarà a la potència, mentre que la pota més curta és el càtode (-) i es connectarà a la terra. 

RESISTÈNCIA

Una resistència és un component que resisteix el flux d’energia elèctrica i converteixi la part d’energia elèctrica en calor. Si col·loques una resistència davant d’un led, la resistència es portarà part de l’energia, per la qual cosa el led rebrà menys i brillarà menys. Les resistències permeten subministrar als components la quantitat d’energia que necessitin i no voltatge de més, ja que el component es podria cremar.

QUÈ ÉS ARDUINO?

 • Arduino és una plataforma d’electrònica oberta per a la creació de prototips. Es va crear per a artistes, dissenyadors, aficionats i qualsevol interessat a crear entorns o objectes interactius.
 • Arduino pot prendre informació de l’entorn a través dels seus pins d’entrada de tota una gamma de sensors i pot afectar allò que li envolta controlant llums, motors i altres actuadors.
 • El microcontrolador en la placa Arduino es programa mitjançant el llenguatge de programació Arduino i l’entorn de desenvolupament Arduino. Els projectes fets amb Arduino poden executar-se sense necessitat de connectar a un ordinador, si bé tenen la possibilitat de fer-ho.
 • Les plaques poden ser fetes a mà o comprades muntades de fàbrica; el programari pot ser descarregat de forma gratuïta. Els fitxers de disseny de referència (CAD) estan disponibles sota una llicència oberta, així doncs ets lliure d’adaptar-los a les teves necessitats.

PROGRAMACIÓ

Comentaris:

 • Llargs → /* text moooolt llarg */
 • Curts → // petit comentari

Variables:

 • Una variable és un espai per emmagatzemar una dada.  Té sempre un nom, un tipus i un valor. Si volem treballar amb nombres enters, crearem una variable tipus int.
 • int nombre = 3
 • int diners = 4529
 • Les variables s’han de declarar al principi del programa.
 • Cada cop que necessiti utilitzar la xifra, en comptes d’escriure-la, escriuré el nom de la variable.

void setup () {

//Espai per escriure el codi de configuració, per executar-lo un cop

}

void loop () {

//Espai per escriure el codi del programa per a que es repeteixi indefinidament

}

pinMode()

//Necessari per configurar un pin com a INPUT (entrada de dades) o com a OUTPUT (sortida de dades)

 • Estructura = pinMode (número del pin, funció) → pinMode(13,INPUT)

digitalWrite()

//Controla el voltatge que passa per un pin. Pot ser HIGH, i el voltatge que rebrà serà de 5V, o LOW (0V).

 • Estructura = digitalWrite(número del pin, funció) → digitalWrite(12,LOW)

delay()

//És el retard o temps d’espera fins a executar la següent instrucció del programa.

 • La seva unitat és ms = milisegons.
 • Estructura = delay(temps en milisegons) → delay(1000)

A ARDUINO, CADA COP QUE S’ACABA D’ESCRIURE UNA LÍNIA, S’HA DE POSSAR;

EXERCICI 2

L’intermitent d’un cotxe serveix per indicar que el vehicle vol girar, és un element molt important i a l’Àlex se li ha trencat!

Com podriem fer-li un intermitent amb Arduino?

Materials

 • Placa Arduino
 • 1 LED

Hardware

El muntatge és molt senzill, només cal connectar el diode LeD a una sortida PIN (en aquest cas la 13).

La poteta llarga és l’ànode (positiu) i es conecta al pin, metre que la curta és el càtode (negatiu) que es connecta al terra o ground en anglés.

captura-de-pantalla-2016-10-06-a-las-09-52-58 captura-de-pantalla-2016-10-06-a-las-09-52-51

Software

int led = 13; //creem una variable amb el pin que fem servir

void setup() {                

   pinMode(led, OUTPUT); //indiquem que el pin 13 (led) és de sortida    

}

void loop() {//el loop fa que les següents ordres s’executin en forma de bucle

 digitalWrite(led, HIGH);   //encenem el led

 delay(1000);   //espera 1s            

 digitalWrite(led, LOW);   //apaguem el led

 delay(1000);   //espera 1s            

}

PROGRAMACIÓ

Serial:

//S’utilitza per a comunicar la placa Arduino amb altres dispositius, com pot ser el monitor incorporat en l’entorn gràfic d’Arduino.

 • Serial.begin(9600)

//Entre parèntesi es col·loca la velocitat de la comunicació, que sempre serà de 9600 bits per segon. Al escriure .begin li estem dient que comenci la comunicació a la velocitat indicada.

 • Serial.println()

//Imprimeix a la pantalla les dades que l’indiquis.

 • Estructura = Serial.println(nom de la variable) → Serial.println(led)

digitalRead

//Llegeix el valor d’un pin digital, que pot ser HIGH (1) o LOW (0)

 • Estructura = digitalRead(número del pin) → digitalRead(10)

LES VARIABLES NO NOMÉS PODEN SER IGUALS A VALORS NUMÈRICS, TAMBÉ ES PODEN IGUALAR A ACCIONS.

EX: int lectura = digitalRead(10)

D’AQUESTA MANERA PODEM IMPRIMIR EL VALOR DEL PIN O UTILITZAR AQUESTA XIFRA MÉS ENDAVANT.

EXERCICI 3

La Berta té un problema d’oïda i no hi sent bé. Quan algú truca al timbre de casa seva, ella no el sent. Per això, voldria que li dissenyessim amb Arduino una solució ràpida i senzilla.

Com penseu que la podriem ajudar?

Materials

 • Placa Arduino
 • Protoboard
 • 1 polsador
 • 1 resistència de 10.000 ohms
 • Cables

RECORDA

LLEGIM LES RESISTÈNCIES

Hardware

Els polsadors són una mica més complicats de muntar. Primer, col·loca’l al mig de la protoboard, ja que necessitem que una poteta comuniqui amb un pin, una altra amb l’alimentació de 5V i una tercera al ground.

captura-de-pantalla-2016-10-06-a-las-10-05-11

Software

int boto = 2; //variable amb el pin on connectem el botó

void setup() {

   Serial.begin(9600); //Comencem la comunicació a 9600 bites per segon

   pinMode(boto, INPUT); //Configurem la funció del pin

}

void loop() {

   int estat = digitalRead(boto); //llegeix les dades del pin 2

   Serial.println(estat); //Mostra les dades a la pantalla

   delay(1);   // S’ha d’escriure una breu pausa entre lectures per a garantir el bon funcionament del programa        

}

NEXT

 

Una respuesta a “Primers components”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.