Primers components (2)

INTERRUPTORS

Un interruptor talla el flux d’electricitat, trencant el circuit quan està obert. Els interruptors que usarem es diuen momentanis o pulsadors, perquè només estan tancats quan se’ls aplica pressió. 

Símbol d’un interruptor

EXERCICI 4

Munta un circuit amb una resistència de 220 Ω, un led i un pulsador, que faci que s’ensengui el llum quan el pulsador es premi, i que s’apaguim quan el pulsador no estigui premut.

Aquest exercici és totalment electrònic, no necessita programació.

RECORDA: No es pot manipular el circuit ambl l’Arduino conectada a l’ordinador!011

Pensa i resol:

  1. Quin serà l’esquema del teu circuit?
  2. Quina és la font d’energia? Quin voltatge suministra?
  3. De quin color és el cable normalitzat per l’alimentació? I pel terra?
  4. Perquè cal col·locar el pulsador al mig de la protoboard?
  5. Per a què servia la resistència?
  6. Quin era l’ànode (+) i el càtode (-) d’un led?

SÈRIE I PARAL·LEL

Els components en sèrie es col·loquen un darrere de l’altre mentre que en paral·lel es col·loquen, com indica el seu nom, en paral·lel.

EXERCICI 5

Ara col·locaràs 2 pulsadors en sèrie al teu circuit, de tal forma que només si apretes els dos pulsadors, s’encendrà el led.

Pensa i resol:

  1. Quin serà l’esquema del circuit?
  2. Quanta corrent elèctrica circularà pel primer interruptor? I pel segon?

NEXT

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.