Circuits en paral·lel

Els components en paral·lel operen en paral·lel.

EXERCICI 6

captura-de-pantalla-2016-11-10-a-las-10-11-15

Connectem els dos pulsadors a la resistència.

  1. Realitza l’esquema d’aquest circuit.
  2. Quina és la corrent elèctrica (I) que passa pels pulsadors?

LA LLEI D’OHM

La corrent, el voltatge i la resistència estan interrelacionats. Si canviem un paràmetre d’un circuit, aquest canvi afectarà a tota la resta.

V = I * R

La intentensitat o corrent elèctrica ve donada en ampers (A), que son 1000 mA.

Calcula:

  1. Si un LED té una intensitat de 22mA, quina resistència farem servir en un circuit fet amb Arduino?
  2. Si li col·loquem una resistència de 1000 Ω, quina intensitat li arribarà al LED? I que succeirà?

EXERCICI 7: SERIAL

7.1. Calcula un algoritme.

Programació

Serial.begin(9600);

És la velocitat de transmissió en bits per segon que necessita l’Arduino per comunicar-se amb la nostra pantalla de l’ordinador. Haurem de posar aquesta instrucció al setup().

Serial.print();

Serial.println(); //ln=line. Canvi de línia.

Imprimeix o mostra per pantalla una dada. Podem escriure entre parèntesis una variable o un text entre cometes » «.

Ex:

int numero = 9;

Serial.print(numero);

–> Mostrarà el número 9 a la pantalla.

Serial.print(«hola»);

–> Mostrarà una paraula a la pantalla.

7.2 Connecta un pulsador a l’Arduino. Aconsegueix mostrar per la pantalla d’Arduino l’estat del pulsador (1 si està premut, 0 si no).

7.3 Connecta un LED i fes que faci pampallugues mentre el pulsador estigui premut.

EXERCICI 8: LA NAU ESPACIAL

Construirem i dissenyarem una mini base de control d’una nau espacial, fent servir un interruptor i 3 LEDs.

PROPOSTA – El panell de control tindrà tres estats, que seran:

  1. Apretem el pulsador per primer cop. S’encèn una llum verda i els altres dos leds vermells fan pampallugues a la vegada. Desprès, s’apaguen els vermells i el verd queda encès.
  2. Apretem el pulsador per segon cop. El verd fa pampallugues fins que s’apaga. Després, s’encenen els dos vermells.
  3. Apretem el pulsador per tercer cop. Tots els leds s’apaguen.

NEXT

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.