Molí motoritzat

Al projecte d’avui construirem un molí de vent, però fent servir un motor de correct contínua (així que no serà de vent…).

QUÈ CAL SABER SOBRE ELS MOTORS

Controlar motors amb Arduino és més complicat que simplement encendre i apagar díodes LEDs per un parell de raons. Primer, els motors necessiten més quantitat de corrent que la que els pins d’Arduino poden subministrar, i segon, els motors poden generar el seu propi corrent a través d’un procés anomenat inducció, el qual pot danyar el circuit si no es té en compte i no es corregeix.

QUÈ ÉS LA INDUCCIÓ?

Els motors són un tipus de dispositiu d’inducció. La inducció és un procés pel qual la circulació d’un corrent elèctric a través d’un cable (bobina) genera un camp magnètic al voltant d’aquest cable. Quan a un motor se li aplica electricitat, el cable en forma de bobina produeix un camp magnètic. Aquest camp fa que l’eix (el cilindre que sobresurt del motor) comenci a donar voltes.

SABÍES QUE…?

A l’inrevés també funciona: un motor pot produir electricitat quan es fa girar el seu eix. Intenta unir un díode LED entre les dues terminals del motor i a continuació gira l’eix d’aquest motor a mà.
Si no succeeix res, tornar a girar l’eix però en sentit contrari a com es va fer abans. El díode LED s’ha d’il·luminar. Acabes de realitzar un petit generador amb el motor!

TRANSISTORS

Els transistors són components que permeten controlar grans quantitats de corrent i altes tensions a partir d’un corrent petit (molt inferior a 40dt.) d’una sortida digital de Arduino.

Es pot pensar en els transistors com a interruptors digitals, que en comptes de obrir-se o tancar-se amb el dit, ho fan mitjançant el control d’un paràmetre elèctric (tensió o corrent). Als transistors tipus Mosfet, com el que s’utilitza en aquest projecte, s’aplica una tensió al pin de control del transistor de manera que el transistor es tanca entre els seus dos terminals extrems tal com ho faria un interruptor real.

MATERIAL

1x Transistor Mosfet

1x Resistència de 10k

1xDíode 1N4007

1x Motor

1x Interruptor pulsador

1x Alimentació externa de 9V

ESQUEMA DEL MOLÍ

PER A QUÈ SERVEIX EL DÍODE?

El díode és un component que té polaritat, només es pot muntar d’una
forma determinada en el circuit. Observar que el díode en un dels seus extrems té una franja blanca. Aquest extrem del díode és el negatiu
(càtode). L’altre extrem és el positiu (ànode). Connectar l’ànode del díode al cable negre del motor (GND) i el càtode d’aquest díode al cable vermell del motor (alimentació), tal com es veu a la imatge.

Sembla que el díode està connectat a l’inrevés… en realitat sí que és així. El
díode ajuda a eliminar qualsevol tensió inversa induïda produïda pel motor i que pugui retornar al transistor espatllant-ho.

PROGRAMACIÓ

Aquest programa és MOLT fàcil.  Només heu de fer que el motor s’encengui (HIGH) al prémer el polsador i s’apagui (LOW) quan no. Haureu de fer servir un IF i un ELSE.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.