Resultats del primer Projecte EV3

Aquest divendres, els dos grups de treball, un compost per 3 nens de cinquè i un altre per dos nois de l’ESO, van acabar la construcció del xassís i la programació del vehicle que, de forma autònoma, havia d’avançar, esperar quiet 2 segons, emetre el missatge «Good bye», fer mitja volta i tornar cap a nosaltres.

Vet aquí els resultats!

20151009_140235

 

Caminant amb perpectiva

moureSi volem que el personatge es mogui en diagonal i fent-se cadacop més petit, cap a un lloc llunyà, em de seguir les següents passos i tenir en compte els següents paràmetres:

 1. On comença el moviment, quina mida té ara, i la seva posició inicial.
 2. Els graus que volem que giri el personatge per a caminar en diagonal.
 3. Quantes passes farà fina arribar al seu destí.
 4. Quina distància es desplaçarà amb cada pas i amb quina velocitat.
 5. El canvi de disfressa.

programa

Les regles de classe

 1. Parlo de manera respectuosa amb tothom, sense cridar ni molestar en cap moment.
 2. No interrompo i escolto atentament quan la professora o un altre company estigui explicant quelcom.
 3. Treballo de manera autònoma i deixo treballar a la resta, ajudant als companys quan sigui possible.
 4. No crido i vaig en ordre pels passadissos. S’ha de respectar a les altres classes!
 5. Cuido tot el material, sobretot aquell que no es meu, i el comparteixo durant les tasques.
 6. Porto el material i les tasques fetes a classe.
 7. No utilitzo els ordinadors ni cap altre objecte o material quan no toqui ni per a realitzar una tasca que no sigui la encomanada.
 8. No es pot menjar res dins de l’aula.
 9. Respecto als meus companys i a la seva feina en tot moment, sense riure’m ni faltar-los al respecte.
 10. Vaig al lavabo quan toca i no surto de l’aula sense permís.