Analògics

analogRead

//Llegeix el valor d’un pin analògic, que pot ser entre 0 i 1023

  • Estructura = digitalRead(número del pin) → digitalRead(A0)

No fa falta especificar si els pins A0-A5 són d’entrada o sortida de dades perquè aquests només funcionen com a inputs analògics.

Els altres pins SÍ perquè són GPIO  (GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT) i es poden fer servir de les dues formes.

EXERCICI 8

En Carles està escoltant música i vol aconseguir que el volum estigui a la meitat exacta de la seva potència màxima.

Com podrà saber que ha arribat a aquest punt?

Materials

  • Arduino
  • Potenciòmetre
  • Cables Jumpers

Leer más

Esquiva les mines i arriba el primer

L’objectiu d’avui és fer un robot que sigui capaç d’esquivar totes les mines (representades amb cinta negra) d’un circuit que vosaltres mateixos dissenyareu i arribar a la meta el més ràpid possible.

Per poder fer-ho, haureu d’utilitzar el sensor infraroig, anomenat popularment “sigue-líneas” i els dos motors. Mireu atentament el següent esquema per a poder proframar les condicions que faran moure a l’mBot.  Leer más

El cotxe de xoc

UTILITZEM UN SENSOR TÀCTIL

Instruccions de com afegir el sensor tàctil al xassís.

En aquest projecte el vehicle descriurà un bucle de la següent seqüència:

  1. Moure’s cap a davant. Es desplaçarà cap a davant mentre no xoqui amb cap obstacle
  2. Esperar mentre no col·lisioni. Quan col·lisioni contra un obstacle, el sensor tàctil prendrà el valor 1 i deixarà passar al següent bloc.
  3. Retrocedir cap a enrere. Es desplaçarà cap a enrere mitja rotació.
  4. Girar a l’esquerra. Girarà en el sentit contrari a les agulles del rellotge una amplitud de 90 graus.

Leer más

Primers components

LED

Un led, o díode emissor de llum, és un component que converteix l’energia elèctrica en lumínica. Els leds només permeten que l’energia flueixi per ells en una sola direcció. La pota més llarga es diu ànode (+) i és el que es connectarà a la potència, mentre que la pota més curta és el càtode (-) i es connectarà a la terra.  Leer más