Projecte 1 – Battery tester

Com construir un senzill testeador de bateries

Tot i que amb l’aparició de nous dispositius com els telèfons intel·ligents o les tauletes, la popularitat i l’ús de les piles de tota la vida ha disminuït, la majoria de la gent encara tenen alguns dispositius a casa que fan servir piles de models AA, AAA, C, etcètera.

Per exemple: joguines de nens, rellotges o comandaments a distància. Aquestes bateries són de molt menys de 5V, per la qual cosa podem mesurar el voltatge d’una bateria d’aquestes amb el nostre Arduino Uno.

Per a determinar l’estat de les cèl·lules, en aquest projecte crearem un tester de bateries.

Leer más

Pantalla LCD Arduino

PROGRAMA

// Incluímos la libreria externa para poder utilizarla

<LiquidCrystal.h> // Entre los símbolos <> buscará en la carpeta de librerías configurada

// Definimos las constantes

#define COLS 16 // Columnas del LCD

#define ROWS 2 // Filas del LCD

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {  

// Configuración monitor serie  

Serial.begin(9600);   

// Configuramos las filas y las columnas del LCD en este caso 16 columnas y 2 filas  

lcd.begin(COLS, ROWS);

}

void loop() { 

// Limpiamos la pantalla
lcd.clear();

// Situamos el cursor en la columna 0 fila 0
lcd.setCursor(0,0);

// Escribimos Hola Mundo!!!!!!
lcd.print(«Hola Mundo!!!!!!»);

// Situamos el cursor en la columna 0 fila 1
lcd.setCursor(0,1);

// Escribimos Probando el LCD.
lcd.print(«Probando el LCD.»);

// Esperamos 2 segundos igual a 2000 milisegundos
delay(2000);

}

Sensor ultrasònic HC-SR04

A molts dels nostres projectes, tenim la necessitat de sensar el nostre entorn, saber si al davant hi ha un obstacle i al fet que distància es troba, el sensor HC-SR04 ens permet fer això.

El seu funcionament consisteix a emetre un so ultrasònic per un dels seus transductors (TRIGGER), i esperar que el so reboti d’algun objecte present, el ressò és captat pel segon transductor (ECHO). La distància és proporcional al temps que triga a arribar el ressò.

Connexions del sensor ultrasònic

Recorda: Totes les connexions es realitzen amb l’Arduino APAGADA (desconnectat del PC o de qualsevol font externa)

PROGRAMACIÓ

Primer configurem els pins i la comunicació serial a 9800 bauds

Leer más

Avió al rescat!

Avui construirem un avió! I a l’igual que el futbolista, heu d’intentar construir-lo sense mirar les instruccions! Accepteu el repte?

S’ha d’utilitzar un sensor d’inclinació. Enraona i pensa: on creieu que l’han posat per a que no es vegi?

PROGRAMACIÓ

Cal fer dos programes:

  1. Al prémer la tecla A, i per sempre, l’avió s’esperarà fins a estar inclinat cap a dalt, després el motor s’encendrà amb una potència de 10 i sonarà el so número 15.
  2. Al prémer la tecla A, i per sempre, l’avió s’esperarà fins a estar inclinat cap avall, després el motor s’encendrà a una velocitat aleatòria i sonarà el so 16.

Captura

Leer más

Porter parapilotes

Si l’altre dia vam fer al futbolista… avui toca el porter!

porter

Fes clic per veure les instruccions de muntatge.

PROGRAMACIÓ – PRIMER PROGRAMA

El porter es mourà d’esquerra a dreta, sense que el jugador no sàpiga mai quan temps trigarà en canviar de costat. Com podem fer això?

  1. Fem que el motor giri cap a la dreta.
  2. El motor roman parat un nombre aleatori de segons.
  3. El motor es mou cap a l’esquerra.
  4. El motor roman parat un nombre aleatori de segons.
  5. Repeteix per sempre el programa.

Leer más