Analògics

analogRead

//Llegeix el valor d’un pin analògic, que pot ser entre 0 i 1023

 • Estructura = digitalRead(número del pin) → digitalRead(A0)

No fa falta especificar si els pins A0-A5 són d’entrada o sortida de dades perquè aquests només funcionen com a inputs analògics.

Els altres pins SÍ perquè són GPIO  (GENERAL PURPOSE INPUT/OUTPUT) i es poden fer servir de les dues formes.

EXERCICI 8

En Carles està escoltant música i vol aconseguir que el volum estigui a la meitat exacta de la seva potència màxima.

Com podrà saber que ha arribat a aquest punt?

Materials

 • Arduino
 • Potenciòmetre
 • Cables Jumpers

Leer más

Esquiva les mines i arriba el primer

L’objectiu d’avui és fer un robot que sigui capaç d’esquivar totes les mines (representades amb cinta negra) d’un circuit que vosaltres mateixos dissenyareu i arribar a la meta el més ràpid possible.

Per poder fer-ho, haureu d’utilitzar el sensor infraroig, anomenat popularment «sigue-líneas» i els dos motors. Mireu atentament el següent esquema per a poder proframar les condicions que faran moure a l’mBot.  Leer más

COMPTE AMB L’MBOT!

OBJECTIU

Programa la teva placa de mBot perquè t’avisi si detecta algun intrús!

DETECCIÓ DE L’INTRÚS

Programa el sensor d’ultrasons i el brunzidor per detectar intrusos.
Afegeix primer un bucle «Per sempre» per aconseguir que el sensor estigui SEMPRE pendent de si detecta alguna cosa.
Dins del bloc «Per sempre», afegeix un bucle «repetir fins que» per fer que el brunzidor no deixi de sonar fins que l’intrús s’allunyi del sensor la distància que li marquis dins del bloc.

Leer más

Mbot – Segueix la línia

Avui farem un robot que ha de seguir la línia del circuit en forma de «8».

PISTES

 1. El robot ha de continuar recte, girar a l’esquerra, a la dreta i retrocedir.
 2. S’ha d’indicar a quin port està el sensor infrarroig (line follower)
 3. Si el sensor és igual a «??», que giri a la esquerra, si és igual a «??», cap a la dreta… I si no és ni left ni right, que continui recte.

Leer más

Programa Sigue-líneas

#include <Servo.h>

Servo esquerra;        

Servo dreta;  

int infrai = 4;

int infrad = 2;

int valori = 0;  

int valord=0;

void setup() {

 pinMode(infrai, INPUT);

 pinMode(infrad, INPUT);

 esquerra.attach(9);                          

 dreta.attach(10);

}

void loop() {

 valori = digitalRead(infrai);

 valord= digitalRead(infrad);

 if(valori=1&&valord=1){

esquerra.write(180);

dreta.write(0);    

 }

 else if(valori=1&&valord=0){

esquerra.write(180);

dreta.write(180);

 }

 

else if(valori=0&&valrd=1){

esquerra.write(0);

dreta.write(0);

 else{

esquerra.write(90);

dreta.write(90);

 }

}

Sensor de temperatura

Recorda: les clavilles a0-a5 poden retornar valors entre 0 i 1023, que corresponen a un voltatge entre 0 i 5V.

EL PROJECTE

Farem servir un sensor de temperatura per mesurar la temperatura de la nostra pell.

Llegirem la sortida del sensor i utilitzarem els valors per encendre o apagar 3 leds.

Pel monitor en sèrie (pantalleta) d’Arduino veurem la conversió de la xifra que detecta el sensor a graus.

Com funciona?

El sensor emet un voltatge variable que depèn de la temperatura que detecta.

Té 3 potetes: terra, correct i pin (la que emet el voltatge variable a la Arduino).

Muntatge

Recorda: El càtode és el peu curt i es connecta al terra a través d’una resistència de 220 ohms. Leer más

MBOT – Conduim amb fletxes

Bona tarda i bon inici de curs!

Per començar, i abans de posar-nos seriosos amb Arduino, aprendrem a fer anar el robot MBot, el qual es programa amb una versió de Scratch (MBlock), per així repassar programació + robòtica, tot d’una!

Primer haurem de muntar el robot…

PROGRAMACIÓ

Heu de ser capaços de programar-los de forma individual i tots sols, amb les següents pistes:

 1. El robot el conduireu vosaltres amb les fletxes del teclat.
 2. Cada fletxa necessitarà 2 programes.
 3. El robot ha de poder avançar, retrocedir, girar a l’esquerra i girar a la dreta.
 4. Cada robot té dos motors, el M1 i el M2.

Leer más