Primers components

LED

Un led, o díode emissor de llum, és un component que converteix l’energia elèctrica en lumínica. Els leds només permeten que l’energia flueixi per ells en una sola direcció. La pota més llarga es diu ànode (+) i és el que es connectarà a la potència, mentre que la pota més curta és el càtode (-) i es connectarà a la terra.  Leer más

El cotxe de xoc

UTILITZEM UN SENSOR TÀCTIL

Instruccions de com afegir el sensor tàctil al xassís.

En aquest projecte el vehicle descriurà un bucle de la següent seqüència:

  1. Moure’s cap a davant. Es desplaçarà cap a davant mentre no xoqui amb cap obstacle
  2. Esperar mentre no col·lisioni. Quan col·lisioni contra un obstacle, el sensor tàctil prendrà el valor 1 i deixarà passar al següent bloc.
  3. Retrocedir cap a enrere. Es desplaçarà cap a enrere mitja rotació.
  4. Girar a l’esquerra. Girarà en el sentit contrari a les agulles del rellotge una amplitud de 90 graus.

Leer más