Arduino – Altes temperatures

RECORDA

Els interruptors i els pulsadores són digitals, perquè només poden estar encesos o apagats.
Els sensors de temperatura o de lz són analògics i recullen valors entre el 0 i el 1023, que corresponen a un rang entre 0 i 5V.

ACTIVITAT

Llegeix la sortida d’un sensor de temperatura i encén o apaga LEDs en funció de la temperatura que detecti.
Mostra pel monitor seriï les dades del sensor analògics, la seva conversió a volts i a graus centígrads.

COM FUNCIONA UN SENSOR DE TEMPERATURA?

Té 3 clavilles: GND, alimentació i pin.
El sensor TMP36 emet un voltatge directament proporcional en graus centígrads a la temperatura que detecta.

ESQUEMA*

*Poseu-li 3 leds.

Leer más

Primers components

LED

Un led, o díode emissor de llum, és un component que converteix l’energia elèctrica en lumínica. Els leds només permeten que l’energia flueixi per ells en una sola direcció. La pota més llarga es diu ànode (+) i és el que es connectarà a la potència, mentre que la pota més curta és el càtode (-) i es connectarà a la terra.  Leer más

Mbot – Segueix la línia

Avui farem un robot que ha de seguir la línia del circuit en forma de «8».

PISTES

  1. El robot ha de continuar recte, girar a l’esquerra, a la dreta i retrocedir.
  2. S’ha d’indicar a quin port està el sensor infrarroig (line follower)
  3. Si el sensor és igual a «??», que giri a la esquerra, si és igual a «??», cap a la dreta… I si no és ni left ni right, que continui recte.

Leer más

Pulsador – sensor tàctil

QUÈ S’HA DE FER

Realitza un circuit i un programa que detecti qual el sensor tàctil està premut i quan no.

PISTES

  1. Si està premut, que posi «Pulsat» a la pantalla i soni un so.
  2. Si no està premut, que posi «No pulsat» i no soni res.

PROGRAMACIÓ

Bucle (loop): Les accions que hi hagin dins d’un bucle passaran sempre

1

Condicional (si): Davant d’una condició, s’especifica que ha de fer el programa quan la compleix i què ha de fer quan no la compleix.

2

Escriure a la pantalla: Permet mostrar un text escrit per tu a la pantalla del brick

3

Reproduir un so: Reprodueix un so de la llibreria de Lego Mindstorm

4

MBOT – Conduim amb fletxes

Bona tarda i bon inici de curs!

Per començar, i abans de posar-nos seriosos amb Arduino, aprendrem a fer anar el robot MBot, el qual es programa amb una versió de Scratch (MBlock), per així repassar programació + robòtica, tot d’una!

Primer haurem de muntar el robot…

PROGRAMACIÓ

Heu de ser capaços de programar-los de forma individual i tots sols, amb les següents pistes:

  1. El robot el conduireu vosaltres amb les fletxes del teclat.
  2. Cada fletxa necessitarà 2 programes.
  3. El robot ha de poder avançar, retrocedir, girar a l’esquerra i girar a la dreta.
  4. Cada robot té dos motors, el M1 i el M2.

Leer más

Arrossegant caixes – braç amb motor mitjà

Vet aquí el resultat del segon exercici amb lego EV3. Els alumnes, aprofitant la estructura del primer vehicle, construeixen un braç amb un motor que els permet arrossegar i deixar petites caixes.

El projecte, realitzat amb alumnes d’entre 4t de Primària i 2on d’ESO, ha sigut tot un éxit i tots els alumnes l’han dut a terme de manera autònoma i resolvent els problemes que anaven apareixent, com utilitzar potències «negatives» i calcular els graus que havia de girar el motor per a pujar o baixar el braç.