Caminant amb perpectiva

moureSi volem que el personatge es mogui en diagonal i fent-se cadacop més petit, cap a un lloc llunyà, em de seguir les següents passos i tenir en compte els següents paràmetres:

  1. On comença el moviment, quina mida té ara, i la seva posició inicial.
  2. Els graus que volem que giri el personatge per a caminar en diagonal.
  3. Quantes passes farà fina arribar al seu destí.
  4. Quina distància es desplaçarà amb cada pas i amb quina velocitat.
  5. El canvi de disfressa.

programa